Neem contact op

93% van IT-industrie adopteert cloudtechnologie binnen 5 jaar

93% van IT-industrie adopteert cloudtechnologie binnen 5 jaar
02 May 2022 | Leestijd 3 min

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Hornetsecurity, blijkt dat hybride cloudoplossingen het langetermijndoel zijn voor 2 op de 3 bedrijven.

Uit het onderzoek naar de adoptie van hybride cloud onder 900+ IT-professionals, voornamelijk gevestigd in Noord-Amerika en Europa, bleek dat de meerderheid van de bedrijven (93%) een hybride van cloud- en on-premise-oplossingen adopteert, of binnen 5 jaar volledig naar de cloud migreert. De helft van de respondenten (51%) geeft aan dat ze over 5 jaar 'vooral in de cloud' zullen zijn, met een of twee workloads on premise. 28% van de respondenten zei dat ze ‘meestal on-premise’ zullen blijven, met een of twee workloads in de cloud.

67% van de IT-professionals ziet een hybride cloudoplossing als eindbestemming

Terwijl 29% van de respondenten zei hybride cloudoplossingen te gebruiken als opstap naar een volledige cloudomgeving, ziet 67% van de respondenten hybride als een eindbestemming voor hun infrastructuur vanwege workloads die on-premise moeten blijven. De rest zegt 100% on premise te blijven.

Op de vraag waarom bedrijven on premise bleven, noemden veel respondenten zorgen over databeheer, security en kosten met betrekking tot cloudtechnologie.

34% van de bedrijven noemt gebrek aan vertrouwen in de cloud als reden waarom de workloads on premise blijven

Uit het onderzoek naar de adoptie van hybride cloud bleek ook dat vertrouwensproblemen met betrekking tot de openbare cloud zich voordoen bij bedrijven van elke omvang, waarbij 31-36% van alle onderzochte bedrijfsgroottecategorieën zorgen meldt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat met ervaring meer wantrouwen in de public cloud komt. Respondenten met meer dan 20 jaar ervaring uitten vaker hun zorgen over de betrouwbaarheid van cloudplatforms (34%) dan respondenten met 1-5 jaar ervaring (24%). De helft van alle respondenten noemde 'oude systemen of software' als een andere belangrijke reden waarom bepaalde workloads on-premise moeten blijven, terwijl 'applicatie compatibiliteit' voor 4 op de 10 bedrijven werd gemeld als een belemmering voor een migratie naar de cloud.

Branche gerelateerde regelgeving zoals onder meer AVG, HIPAA en CMMC werd door 29% van de respondenten ook genoemd als een obstakel voor cloudadoptie.

Meerdere uitdagingen die cloudadoptie blokkeren

Bedrijven zeggen dat ze terughoudend zijn over een volledige cloudmigratie vanwege een gebrek aan 'technische knowhow of gecertificeerd personeel' (48%), problemen met 'toepassing van best practices binnen het bedrijf' (33%), problemen met connectiviteit (33%) , en 'beveiligde toegang' (29%).

De meest voorkomende workload die IT-afdelingen ervan weerhield om alle diensten naar de cloud te brengen, was 'Print & Imaging Services' (55%). Databases, bestandsopslag en applicatieservices worden ook genoemd als redenen om gedeeltelijk on-premise te blijven, waarbij respectievelijk 50%, 45% en 43% van de respondenten dit aangeven.

Uit het onderzoek van Hornetsecurity blijkt dat hybride cloudoplossingen nog steeds verschillende uitdagingen met zich meebrengen. De belangrijkste daarvan is 'monitoring en security', waarbij de helft van de respondenten zich zorgen maakt op dit gebied. 'Netwerken en connectiviteit' is een andere zorg die wordt gedeeld door bijna de helft van alle respondenten (48%). Ten slotte spelen ook 'training en certificering', 'beheersbaarheid en tooling' en 'veerkracht en dataherstel' een rol bij de zorgen die respectievelijk door 35%, 35% en 33% van de respondenten worden gedeeld.

Bedrijven die MSP-services gebruiken, gebruiken vaker cloudoplossingen dan on premise

47% van de respondenten die deel uitmaken van interne IT-teams meldde dat ze hun workloads in 5 jaar 'vooral in de cloud' zien, tegenover 52% van de respondenten wiens bedrijf MSP-services gebruikt en 54% van de respondenten die bij MSP's werken. Interne IT-afdelingen melden vrijwel even vaak een gebrek aan vertrouwen in clouddiensten als degenen die MSP-diensten gebruiken, met respectievelijk 34% en 33%.

De volledige resultaten van de Hornetsecurity Hybrid Cloud Adoption Survey zijn hier te vinden.